Godziny pracy biura

Biuro klubu czynne jest:


w poniedziałek - w godz. - 16.00 - 18.00

we wtorek - w godz. - 16.00 - 18.00

w środę - w godz. - 10.00 - 12.00